Киевский налоговый адвокат

Мы помогаем не платить лишнего.

контроль в сфері фінмоніторингу

контроль в сфері фінмоніторингу

Нацбанк посилив контроль в сфері фінмоніторингу

контроль в сфері фінмоніторингу Вводиться ризик-орієнтований підхід при плануванні перевірок

НБУ впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Так, в План перевірок включаються виїзні перевірки банків / установ, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі за результатами проведеної НБУ оцінки ризиків використання послуг банків / установ для легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму.


Вводиться ризик-орієнтований підхід при плануванні перевірок

НБУ впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Так, в План перевірок включаються виїзні перевірки банків / установ, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі за результатами проведеної НБУ оцінки ризиків використання послуг банків / установ для легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму.

Розширено перелік підстав, за наявності яких НБУ може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки. Такими підставами є:

— інформація / документи, отримані в порядку дистанційного нагляду і / або в разі здійснення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (в тому числі аналізу статистичної звітності та / або інших документів, які можуть свідчити про ознаки здійснення банком / установою ризикової діяльності);

— інформація, отримана від інших підрозділів НБУ, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, які можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та / або валютного законодавства України, наявність ознак здійснення ризикової діяльності;

— результати узагальнення матеріалів виїзних перевірок, дистанційного нагляду окремих банків / установ;

— результати невиїзних (камеральних) перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства.

Також збільшено термін, на який може продовжуватися виїзна перевірка з 30 до 60 робочих днів, і термін, протягом якого банк / установа після отримання довідки про виїзну перевірку / акту з супровідним листом вправі надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (при наявності), з трьох до семи робочих днів.

Зазначені зміни передбачені постановою НБУ від 24 липня 2017 року № 66 «Про затвердження змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», яке вступило в силу сьогодні, 27 липня.